Petr Čtvrtníček v Diakonii Broumov

V květnu 2021 se za námi do Diakonie Broumov, sociální družstvo stavil cestou z natáčení Petr Čtvrtníček. Petře, děkujeme za podporu. Je fajn vědět, že na nás ostatní myslí a podporují nás. Dodává nám to v téhle zvláštní době energii na to, abychom mohli dále svážet použitý textil z celé republiky, potom ho v Broumově třídit a dát mu druhou šanci. Nejen, že tím snižujeme zátěž životního prostředí, ale také zaměstnáváme spoustu lidí, kteří by se jinak na trhu práce uplatnili jen s obtížemi.

Sbírka na podporu svozu použitého šatstva

Účelem sbírky je podpora svozu použitého šatstva, které může být ještě nositelné, shromažďováním prostředků na svoz použitého šatstva, zakoupením PHM, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Sbírka byla vyhlášena na základě Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu:
50016-1302698349/0800.

Středisko sociální pomoci

Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sociálního družstva a poskytované služby mají celorepublikový charakter, proto spolupracujeme se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi.

Dále Diakonie Broumov zprostředkuje materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, sociálně slabým rodinám či zprostředkuje pomoc obětem živelních pohrom a jiných krizových situací.

Sbírková činnost

Zabýváme se sběrem použitého ošacení a dalších drobných věcí z domácnosti pro potřebné za pomocí organizovaných sbírek ve městech a obcích a dále prostřednictvím sběrných kontejnerů. Tímto způsobem výrazně přispíváme k podpoře životního prostředí jako prevence vzniku odpadů. Vybudovali jsme vlastní třídírnu a provozovnu na zpracování textilu. Prostřednictvím práce zaměstnanců na těchto provozech dokážeme odklonit z odpadního toku cca 70 % svezeného použitého textilu.

Bydlení pro potřebné

Jedná se o azylovou ubytovnu přímo v areálu Diakonie v Broumově. Je určena ženám i mužům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, sociální nouzi či jsou bez domova.

Podmínkou je minimálně schválení  příslušné sociální dávky.  V ubytovně mají osoby vytvořeno zázemí k tomu, aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy.

Aktuálně je vypsána veřejná sbírka jejímž účelem  je zlepšení životních podmínek klientů na azylové ubytovně zakoupením nového vybavení do společných prostor (kuchyň, sociální zařízení, prádelna, kotelna, společenská místnost) a vybudováním nové společenské místnosti, které jim usnadní a zpříjemní každodenní život.

Chcete-li na tuto sbírku přispět,  podrobnosti naleznetete ZDE>>>

28 let

pohámáte s námi

1993 – 2021

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují.
Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Jak můžete pomoci?

Zavolejte nám (+420) 491 524 342 nebo nám pošlete email na stránce Kontakt