+420 491 524 342 diakonie@diakoniebroumov.org

Finanční sbírky

Děkujeme...

Naši činnost prostřednictvím veřejných finančních sbírek podporuje celá řada měst a obcí a také mnoho jednotlivců, kteří chtějí přispět k ochraně životního prostředí, chtějí pomoct k tomu, aby se nepotřebné věci dostaly potřebným lidem a v neposlední řadě k tomu, aby lidé, kteří jsou mnohdy špatně uplatnitelní na trhu práce, našli své uplatnění právě v Diakonii Broumov, sociální družstvo.

Darovali jste nám...

Na této stránce se také můžete podívat, které města a obce na naši činnost připsívají a také o tom, kolik se nám podařilo sbírkovou činností získa. Dárce z řad fyzický osob nemůžeme z důvodu ochrany osobních údajů zveřejňovat, pokud nám k tomu nedají souhlas.

Seznam měst a obcí, které na naši činnost přispívají | Stav účtů veřejných sbírek

Kontaktujte nás

Pomoct můžete i Vy, a to buď formou peněžního příspěvku na náš účet nebo za pomocí sběrných kontejnerů, do kterých vložíte věci.

Diakonie Broumov, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov

+420 491 524 342