Sbírka na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců

Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců financováním modernizace třídícího provozu (např. zakoupením vysokozdvižného vozíku a ručně vedeného vozíku, zakoupením třídící linky, linky na zpracování textilu, modernizací šaten a hygienického zařízení pro zaměstnance), dále oblast PR – propagace sběru použitého šatstva jako prevence vzniku odpadů

Sbírka byla vyhlášena na základě Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu: 30015-1302698349/0800.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.
Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné zdraví.

Kontaktujte nás

Pomoct můžete i Vy, a to buď formou peněžního příspěvku na náš účet nebo za pomocí sběrných kontejnerů, do kterých vložíte věci.

Diakonie Broumov, Husova 319, Velká ves, 550 01 Broumov

+420 491 524 342