O nás

Diakonie Broumov již 31 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snažíme naši činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru.

Název: Diakonie Broumov, sociální družstvo
Zastoupené: Ing. Pavlem Hendrichovským, MBA
Sídlo: Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov
Identifikační číslo: 49289977
Daňové identifikační číslo: CZ49289977
Právní forma: Družstvo

Předmětem činnosti družstva je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa, sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Náš příběh

1993

Diakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno 15.9.1993 v Úpici jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně potřebným lidem bez ohledu na rasu národnost, státní příslušnost, víru či politický názor.
1997

Od roku 1997 má Diakonie Broumov v majetku kulturní památku kostel Zmrtvýchvstání v Broumově, kterou dostala od CČSH darem.

1999

V letech 1999-2001 proběhla rekonstrukce, v dalších letech se prováděly potřebné opravy.

2007

Od roku 2007 poskytovala sociální služby, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.

2012

Diakonie Broumov rozšířila svoji činnost umisťováním kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí.
2012

od konce roku 2012 je sociální činnost bez dotací, pokračuje z prostředků Diakonie Broumov dodnes.

2014

V roce 2014 se změnila návazně na platnost nového Občanského zákoníku právní forma z občanského sdružení na sociální družstvo.
Více informací najdete zde