NOVÁ PRÁVNÍ FORMA – SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

Zcela podstatnou událostí bylo pro naši organizaci schválení Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1.1.2014. Museli jsme se připravit na zrušení naší právní formy – občanské sdružení a rozhodnout se, jak pokračovat.

Zákon nám nabídl 3 možnosti a valná hromada občanského sdružení vybrala a schválila novou právní formu – sociální družstvo. Současně s touto transformací se spojilo sociální družstvo se svou dceřinou společností Diakonie Broumov, s.r.o. v jednu korporaci. Diakonie Broumov, s.r.o. zaniklo tímto bez likvidace k 1.7.2014.

Právním nástupcem Diakonie Broumov o.s. a Diakonie Broumov, s.r.o. je Diakonie Broumov, sociální družstvo.