Azylové bydlení

Středisko sociální pomoci

Posláním Diakonie Broumov je pomáhat lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizové životní situaci či na okraji společnosti, například poskytnutím ubytovacích služeb nebo jejich pracovní či sociální integrací. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své místo ve společnosti. Činnost sociálního družstva a poskytované služby mají celorepublikový charakter, proto spolupracujeme se všemi lidmi dobré vůle, jinými humanitárními organizacemi, církvemi a dalšími institucemi.

Bydlení pro potřebné

Jedná se o ubytovnu v Broumově. Ubytovna je určena pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci. Tyto osoby budou mít vytvořené zázemí k tomu aby se mohly znovu postavit na vlastní nohy. Dále Diakonie Broumov zprostředkuje materiální pomoc pro lidi s nízkým příjmem, či na sociální dávkách. Diakonie Broumov zprostředkuje pomoc obětem živelních pohrom a jiných krizových situací.