Poděkování společnosti Iveco Czech Republic

Děkujeme společnosti Iveco Czech Republic, která poskytla Diakonii Broumov, s.d. finanční podporu ve výši 30.000,- Kč.

Svým darem společnost umožní zajištění dalšího provozu našeho družstva, které již skoro 30 let prostřednictvím sběru, třídění a dalšího využití použitého textilu dává druhou šanci věcěm, které již pro jiné nemají uplatnění, životnímu prostředí a také lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni. Ještě jednou děkujeme.

Za Diakonii Broumov Ing. Pavel Hendrichovský, MBA (předseda družstva)