DIAKONIE BROUMOV A „POLÉVKOVÝ DEN“ ŠKOLY

Diakonie Broumov, sociální družstvo byla oslovena, aby představila svou činnost Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně, k příležitosti projektového dne. Byl to již osmý Polévkový den, který se nesl v duchu ekologie a opětovného využití věcí. Polévkový den proto, aby symbolicky připomněl, jak je důležité společenství, a také to, že škola má i jiný, nežli fyzický rozměr.

 V pátek 31. 3. 2017 byli vysláni naši zástupci slečna Monika Špačková a Jan Mikuška, aby reprezentovali naše poslání: „Nepotřebné věci potřebným“ a v neposlední řadě také ochranu životního prostředí. V průběhu dne se konaly dvě prezentace, kde naši kolegové představili Diakonii Broumov nejen studentům, ale také učitelům. K tomu jim pomohlo i krátké video určené pro školy a prospekty, které s sebou přivezli. Mezi nejzajímavější patřil kalendář s příběhy našich klientů a zpráva o činnosti. Jako úspěšné zakončení tohoto dne jsme se zúčastnili kavárničky s hosty, kde jsme nejenom zodpověděli doplňující otázky, ale také jsme si příjemně pohovořili na různá témata. Mezi dalšími hosty byl například i pan farář, který nám ukázal svůj odlišný pohled na svět.

 Jsme upřímně rádi, že jsme mohli být součástí tohoto smysluplného dne a že jsme všem zúčastněným mohli ukázat, že pomáháme na těch správných místech. Potěšilo nás i zjištění, že právě tato škola se už několikrát zúčastnila naší sbírky. I za to jí touto cestou děkujeme a věříme v další spolupráci.

 Doufáme, že jsme budoucí generaci ukázali další způsob, jak pomoci potřebným, a že i obyčejné tričko může vyčarovat úsměv na tváři.

 V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce Mgr. Haně Svobodové, která nás pozvala, abychom se zúčastnily této osvěty, a tím do nás vložila svou důvěru. Moc si toho vážíme.