DIAKONIE BROUMOV SE STALA ČLENEM ASOCIACE RECYKLACE POUŽITÉHO TEXTILU, Z.S.

Tento významný krok učinila Diakonie Broumov, aby se spojila s dalšími firmami, zabývající se sběrem, tříděním a recyklací použitého textilu, s cílem sdružit odbornou a laickou veřejnost k podpoře sběru, třídění a recyklace použitého textilu. Dále ovlivňovat formou jednání a stálým působením na státní politiku oblast recyklace použitého textilu tak, aby pro ni byly zajištěny dostatečné podmínky.

Dne 27.3.2019 se uskutečnila ustavující schůze šesti zakládajících členů (firem), dnem 15. 5. 2019 byla asociace zapsána do spolkového rejstříku. Asociace bude působit na území České a Slovenské republiky, může spolupracovat s obdobnými organizacemi v dalších zemích. Asociace je samosprávná, dobrovolná, apolitická organizace, je založená na podporu separace, sběru, využití a recyklace použitého textilu s cílem odklonění tohoto materiálu z odpadového toku. Dále na naplnění úkolů balíčku oběhového hospodářství v oblasti povinné separace textilu a omezení poškozování životního prostředí. Asociace naváže na principy cirkulární ekonomiky, bude podporovat její vývoj a zavádění produktů s vyšším obsahem textilních surovin.