DIAKONIE BROUMOV VE SPOLUPRÁCI S CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU

Mezi historické budovy Broumova patří i kostel Zmrtvýchvstání, který je v majetku Diakonie Broumov od roku 1997. Objekt byl původně ve značně zchátralém stavu, proto Diakonie Broumov pokračuje každoročně v projektu oprav a rekonstrukcí. Loď kostela je v současnosti využívaná pro jednorázové náboženské či kulturní akce. V nejbližší době bude zapůjčena ve spolupráci s Církví československou husitskou pro “Noc kostelů,” a to v termínu od 8. do 11. června 2017.