DIAKONIE BROUMOV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU PRO UBYTOVNU

Pro tyto účely jsme zřídili speciální konto: 19-1302698349/0800