DIAKONIE POŘÁDALA KONCERT SBORU BYZANTION

Kdo si nenechal ujít v sobotu 28.4.2018 benefiční koncert pražského komorního smíšeního pěveckého sboru Byzantion v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově , byl určitě nadšen. Kostelem se nesl krásný zpěv starých duchovních písní a souzněl s nádherným prostředím. Zazněly skladby autorů oblasti Kyjevské Rusi z doby křesťanského novověku i současné doby, dále několik skladeb jako připomínka velikonoc a lidové písně východní provenience. Pod vedením dirigentky paní Evy Komárkové připravil sbor všem posluchačům nádherný zážitek, na který budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Také dlouhotrvající potlesk vestoje, který vyvolal několik přídavků písní, vyjádřil uznání a poděkování přítomných.

Výtěžek koncertu ve výši 3409,- Kč bude využit na opravy broumovských kostelů.