DIAKONII BROUMOV NAVŠTÍVIL NÁMĚSTEK HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VLADIMÍR DERNER

Dne 17.5.2019 navštívil Diakonii Broumov náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner. Zajímal se především o veřejně prospěšnou činnost, vyvíjenou Diakonií, vytváření pracovních příležitostí a bydlení znevýhodněných osob, materiální pomoc sociálně slabým a potřebným. Na schůzce byl informován o významu činnosti Diakonie Broumov pro oblast životního prostředí recyklací použitých oděvů. Seznámil se s problémy odpadového hospodářství v družstvu a společně s vedením projednával možnosti řešení.