DNE 1.7.2019 NÁS NAVŠTÍVIL SENÁTOR MGR. MARTIN ČERVÍČEK

Pozvání do Diakonie Broumov přijal 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Červíček. Zajímal se o činnost Diakonie Broumov, jak o současné dění v návaznosti na bohatou a dlouholetou historii, tak především o záměry a výhled do budoucna s přínosy pro Královéhradecký kraj. Se zájmem si prohlédl provoz třídění, kde ocenil náročnou a těžkou práci žen. Návazně pak s vedením firmy hledal společná řešení, jak zístat prostředky na nové technologie, které pomohou snížit manuální lidskou práci.