DOPIS STAROSTŮM MĚST A OBCÍ

Broumov 22.10.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 z důvodu aktuálního nařízení vlády, které opět výrazně omezuje naši činnost, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Bezmoc, kterou nyní cítíme, jsme schopni zvládnout pouze s Vaší podporou. Uzavřením našich obchodů a výdejních středisek jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. V době, kdy jsme se postupně začali vzpamatovávat z finančních ztrát, které jsme utrpěli v první vlně epidemie, došlo k dalším mimořádným opatřením.

 Abychom mohli i nadále fungovat bez větších omezení a svážet textilní materiál, po vytřídění ho poskytnout sociálně slabým občanům, ale i celým rodinám, potřebujeme k tomu nemalé finanční částky k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek.

Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, kterým nám nyní můžete pomoci překlenout složitou situaci.

Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu:  50016-1302698349/0800

V případě, že nechcete jít cestou veřejné sbírky, nabízíme možnost fakturace Vámi stanovené částky.

Předem Vám co nejsrdečněji děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.

Přejeme Vám i Vašim občanům v těchto náročných dnech pevné zdraví.

S úctou a respektem

Ing. Pavel Hendrichovský, MBA                 

předseda sociálního družstva