JAK ŠEL ČAS…

Fotogalerie budov Diakonie Broumov. Za ta léta co Diakonie Broumov existuje se leccos změnilo, a to i budovy a prostory celého našeho družstva.