KONTEJNERY NA POUŽITÝ TEXTIL

Díky podpořeným projektům Ministerstva ŽP a finančním úverům, jsme mohli zakoupit a rozmístit 780 kontejnerů na použitý textil. Bohužel nám finanční situace nedovoluje nakoupit více kontejnerů a tím uspokojit všechny žádosti obcí, které by chtěly mít umístěný náš kontejner pro své občany. Proto žádáme zástupce obcí, aby nám zůstali věrní a nadále nám organizovali 2x do roka sbírky ošacení. Za 22 let spolupráce je to opravdu nejefektivnější způsob sběru věcí a podpora naší činnosti.

Diakonie má k 31.12.2015 po celé ČR rozmístěných 780 kontejnerů na textil.