Městská policie hl. m. Prahy Útulek pro opuštěná zvířata

Vážený pane,  Ing. Pavel Hendrichovský, MBA
dovolte mi poděkovat za Městskou policii hl.m. Prahy provozující Útulek pro opuštěná zvířata na adrese V Zámcích 56, Praha 8.
Velice si vážím, že pravidelně přispíváte každoročně sponzorskými dary v podobě dek pro zvířata ve prospěch opuštěných zvířat.
Jsem velice rád, že Vám mohu při této příležitosti za tento skutečně mimořádnný projev velkorysosti opravdu ze srdce poděkovat.

S pozdravem

Bc. Václav Steinbauer, DiS.

vedoucí útulku