Napsali o nás: Poděkování od mateřské školy z Chrudimi

Vážený pane Ing. Hendrichovský, MBA,

tímto bych Vám ráda jménem mým i celé naší mateřské školy chtěla velmi poděkovat za poskytnutí finančního daru, Vaší štědrosti si velmi vážíme. Dále bych touto cestou chtěla poděkovat za poskytnutí věcného daru Vám i celé Diakonii. Hračky udělaly našim dětem ohromnou radost. Můj dík patří též paní Březinové za ochotu, příjemné jednání a bezvadnou spolupráci. Jsme rádi, že i v této zvláštní a poněkud temné době, se stále ještě naleznou lidé, kteří rádi pomohou. Naše poděkování zasílám též v odkaze na webové stránky naší MŠ:

Přejeme Vám krásné Vánoční svátky!


Mgr. Linda Bačinová

Okaz na: Poděkování od mateřské školy z Chrudimi