NÁVŠTĚVA V DIAKONII

Dne 28.5.2019 se seznámil s činností Diakonie Broumov pan Pavel Hečko, člen Rady Královéhradeckého kraje. Jednal s vedením o vlivu, působení a problémech Diakonie z hlediska hospodářsky nejslabšího regionu Královéhradeckého kraje, regionu Broumovska. Byl informován o celorepublikovém významu Diakonie v oblasti životního prostředí, o sociální práci s klienty azylové ubytovny i zaměstnávání těžce umistitelných osob na trhu práce. V provozu třídírny si prohlédl náročnou manuální práci všech zaměstnanců. Pan Hečko podal informace o možnostech dotačních titulů a přislíbil pomoc s vyhledáváním zdrojů podpory Diakonie Broumov.