NOVÉ OBCHŮDKY VE DVOŘE KRÁLOVÉ A NOVÉM BYDŽOVĚ

Diakonie Broumov otevřela nové obchůdky. Výtěžek z prodeje spolufinancuje sociální programy Diakonie Broumov – azylovou ubytovnu  a pracovní místa pro těžce umistitelné na trhu práce. Každým svým nákupem přispíváte konkrétním lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci.

  • Dvůr Králové, Riegrova 321 
  • Nový Bydžov, Třída Čsl. armády 1440

 Budeme se těšit na Vaši návštěvu !