OCENĚNÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA LIDSKOU POMOC JAKO ZPĚTNÁ VAZBA VE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI SBÍREK

Touto cestou chceme reagovat na dopis, který nám zaslala paní Hana Stejskalová z Oblastní charity Uherské Hradiště. Velice nás těší Vaše zpětná reakce na děkovný dopis, který pravidelně zasíláme lidem dobré vůle. V tomto případě jsme jej zaslali Oblastní charitě za sběr šatstva, který pro nás uspořádala. V dnešní době je lidská pomoc a poděkování velice vzácné. Diakonie Broumov má ten nejlepší tým lidí, které spojuje myšlenka pomoci potřebným a jsem rádi, že i právě vy patříte mezi ně. Jako důkaz toho, že si Vás vážíme, dovolujeme si uveřejnit dopis, který byl adresován předsedovi družstva panu PhDr. Králíkovi. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

„Vážený pane Králíku,

obdrželi jsme poděkování za sběr šatstva, které každoročně pořádáme. Chtěla bych touto cestou vyjádřit díky nejen vám, ale i panu Týfovi a jeho pomocníkům. Vynášení pytlů ze sklepa, to chce svaly. Velmi si vážím spolehlivosti a ochoty tohoto muže. Poděkování patří i dispečerce paní Keraghelové. Stabilní a výkonný tým, to je to, čeho si musíte v dnešní době vážit, „profíci z Broumova“ jsou dobrou vizitkou Vaší práce.“

Za Humanitární sklad Oblastní charity Uherské Hradiště

Hana Stejskalová