Ocenění Český Goodwill pro Diakonii Broumov, sociální družstvo

Velice nás potěšilo, že jsme byli nominováni do Českého Goodwillu 2020. To, že jsme se umístili v kategorii PARTNER na 2. místě a celkově pak v TOP 10 na 4. místě, nás velice zavazuje. Byl to nádherný zážitek a organizátoři Českého Googwillu dokázali v pandemické době uspořádat za přísných hygienických podmínek skvělou akci. Za to jim patří velký obdiv a dík. Ukázali nám v čele s Ing. Lenkou Hlavatou, že slovo „nejde“ neexistuje… Otevřeli nám nové možnosti.

To nás povzbudilo ještě více. Jsme moc rádi za cenu, kterou jsme dostali a je pro nás velký závazek udržet dobré jmého Diakonie Broumov, sociálního družstva a hlavně šířit dobré jmého Českého Goodwilu – firmového Oskara, ocenění firem kterých si lidé váží.

Hlavně bych chtěl poděkovat všem zástupcům měst a obcí, kteří nás podrželi a drží nad vodou v době pandemie. Podpořili nás finančně, abychom mohli i nadále provozovat prospěšnou službu recyklace textilu a podporu našich sociálně znevýhodněných klientů, které zaměstnáváme. Dále obchodním partnerům, našim úžasným zaměstnancům a hlavně našim rodinám… Děkujeme.