Poděkování společnosti Malfini

logo

Děkujeme společnosti MALFINI, a.s., která pohotově zareagovala na naši výzvu a poskytla Diakonii Broumov, s.d. významnou materiální podporu.

Svým darem MALFINI výraznou měrou podpoří provoz našeho družstva, které již 30 let prostřednictvím sběru, třídění a dalšího využití použitého textilu dává druhou šanci věcem, které již pro jiné nemají uplatnění. Tímto krokem společně pomůžeme nejen ochraně životního prostředí, ale také lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce.

Za Diakonii Broumov Ing. Pavel Hendrichovský, MBA (předseda družstva)