Poděkování Střední průmyslové škole Jeseník

Vážení,

dovolte, abychom Vám, jmenovitě paní Ing. Gabriele Mazákové a studentům Vaší školy, co nejsrdečněji poděkovali za organizování sbírky použitého textilu. Celkem jsme od Vás odvezli 1,2 tuny materiálu.

Velice si vážíme Vaší ochoty a obětavosti, se kterou jste se zhostili zorganizování sbírky, ale především Vám děkujeme za solidaritu a snahu pomoci potřebným.

Naší hlavní činností stále zůstává sbírková činnost, kterou podporujeme základní poslání sociálního družstva, a to především obecně prospěšnou činnost směřující na podporu sociální soudržnosti. Zejména se jedná o provozování střediska sociální pomoci spoluobčanům v nouzi formou ubytovacích služeb, celorepublikové zajištění materiální pomoci v ošacení a vybavení domácností a poskytování pracovních příležitostí spoluobčanům v nouzi.

Reagujeme i na současnou situaci a materiální pomoc cíleně směřujeme k ukrajinskému lidu zasaženému válečným konfliktem.