Nabízíme pomoc obětem živelné pohromy

Diakonie Broumov nabízí materiální pomoc obcím, které byly zasaženy živelnou pohromou.

Poskytneme přikrývky, polštáře, lůžkoviny, oděvy, obuv.

Kontaktujte nás telefonicky, ať se k vám pomoc dostane co nejdříve.

Telefon: +420 491 524 342