POMOZTE ZLEPŠIT PRACOVNÍ PODMÍNKY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V NOVĚ VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, modernizaci třídícího provozu (např. zakoupením vysokozdvižného a ručně vedeného vozíku, zakoupením třídící linky, rekonstrukcí sociálního zařízení zaměstnanců), dále na oblast PR – propagace sběru použitého šatstva jako prevence vzniku odpadů. Před 28 lety jsme začali jako první v republice s myšlenkou dalšího využití obnošeného šatstva pro potřebné občany a v této činnosti pokračujeme dodnes. Svážíme textil z celé České republiky a předáváme materiální pomoc potřebným. Vše je v našem družstvu, i přes dnešní vyspělou techniku, ruční práce – naložit, přivézt, vyložit, roztřídit, zabalit a expedovat. Největší podíl na ruční práci mají naše ženy, kdy každé z nich projdou denně rukama až dvě tuny oblečení. Kousek po kousku musí darované šatstvo prohlédnout a uložit podle budoucího určení.

 Rádi bychom proto našim zaměstnancům, kterých máme cca 115, modernizací provozu ulehčili práci a přispěli tak k příjemnějšímu pracovnímu prostředí. Prozatím na to sami nemáme finanční prostředky, veškerá naše veřejně prospěšná činnost přináší vysoké nároky na financování.

Můžete-li, přispějte na náš sbírkový účet, jehož číslo je: 30015-1302698349/0800

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Děkujeme za Vaši pomoc.