PORADA K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Dne 17.5.2018 se  Ing. Pavel Hendrichovský předseda družstva DIAKONIE BROUMOV,  zúčastnil porady zástupců úřadů městských částí Prahy 1 – 57, která se letos realizovala  na městské části Praha 17. Hlavním tématem byla ochrana životného prostředí. Ing. Hendrichovský se v prezentaci o činnosti Diakonie Broumov zaměřil na odstraňování vytříděného nepoužitelného textilního odpadu, jeho problémy a možná řešení. Ze zajímavých příspěvků uvádíme také představení charitativně-ekologického projektu KLOK.TEX firmy KOUTECKÝ s.r.o., se kterým vystoupila paní Nicole Nouir Křížková. Program porady byl velice bohatý na množství příspěvků.  Setkání hodnotíme jako velmi přínosné pro všechny zúčastněné.