„TADY ŠATY POMÁHAJÍ“ – VÝSTAVA

Ve spolupráci s IKEA Centres byla uspořádaná výstava fotografií, která přibližuje osudy sociálně znevýhodněných lidí, kterým právě Vámi darované ošacení pomohlo. Výstava probíhá celý únor 2016 v Brně a Ostravě v nákupních centrech Avion Shopping park a od 1.3.2016 bude v Praze na Zličíně.

TISKOVÁ ZPRÁVA

28. ledna 2016 – Celkem tucet velkoformátových portrétů bude k vidění v rámci výstavy „Tady šaty pomáhají“ od 2. února v Ostravě a Brně a od 1. března v Praze.

Svým pojetím jedinečné fotografie z dílny fotografa Tomáše Bicana zachycují tváře a osudy sociálně znevýhodněných lidí a budou vystaveny v prostorách nákupních center Avion Shopping Park v Praze, Ostravě a Brně vždy po dobu tří týdnů. Celá výstava má za cíl upozornit na efektivní, jednoduchou, leč v České republice stále nedostatečně využívanou pomoc potřebným formou recyklace obnošených oděvů. Celý charitativní projekt vznikl ve spolupráci s Diakonií Broumov, jejíž současní i bývalí klienti jsou na fotografiích zachyceni právě v šatech, které byly v rámci sbírky odevzdány do sběrných kontejnerů po celé České republice.

Portréty ukazují lidi bez zázemí svého vlastního domova v jiném světle, než jsou většinou prezentováni v médiích. Cílem bylo vytvořit fotografie, které budou pozitivní a představí příběhy hlavních aktérů ze světlejší stránky. Jejich životní osudy jsou často až neuvěřitelné, ale všechny ukazují obrovskou vůli prát se s nepřízní osudu. „Nechtěli jsme fotit sociální dokument, ale portréty lidí, kteří prostě jen neměli v životě tolik štěstí. Překvapilo mě, jak pozitivní a vřelí byli hrdinové naší výstavy,“ prozrazuje fotograf Tomáš Bican. „Setkání mi v mnohém otevřelo oči. Netušil jsem, jak málo stačí k tomu, aby se člověk ocitl v mezní životní situaci. A také, jak moc může změnit život k lepšímu podaná ruka, pomoc ve správnou chvíli na správném místě.“

Výstava chce nenásilnou a zajímavou formou připomenout možnost jednoduché pomoci lidem v nouzi a to prostřednictvím sbírky obnošeného šatstva, kterou po celé České republice a na Slovensku organizuje charitativní organizace Diakonie Broumov. „Po celé České republice spolupracujeme s téměř 2500 měst a obcí a máme zde rozmístěno 753 sběrných kontejnerů na obnošené oděvy, které výrazným způsobem pomáhají zkvalitnit život sociálně potřebným. Bohužel se stále setkáváme s tím, že lidé o možnosti darovat staré oblečení nevědí nebo využívají kontejnerů komerčních společností, které darované oděvy využívají pouze k dalšímu prodeji. Výstavou fotografií chceme upozornit na velmi snadnou formu pomoci, která nevyžaduje žádnou finanční investici,“ říká Lenka Wienerová, ředitelka logistiky a PR z Diakonie Broumov.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme pomoci dobré věci a uspořádat tuto výstavu velmi působivých fotografií,“ říká David Werner, marketingový ředitel společnosti IKEA Centres, která v České republice a na Slovensku staví a spravuje nákupní centra Avion Shopping Park. „V našich nákupních centrech sběr obnošených oděvů dlouhodobě podporujeme v rámci naší strategie společenské odpovědnosti a bude tomu i nadále. Prosíme proto všechny naše zákazníky z Moravskoslezského kraje, aby nám při příští návštěvě Avionu přinesli své obnošené oděvy. Pomohou tím těm, kteří to opravdu potřebují,“ doplňuje David Werner.

Staré oděvy je možné darovat do označených zelených sběrných kontejnerů umístněných v prostorách Avion Shopping Parku či na jiných místech po celé České republice.

O IKEA Centres

IKEA Centres je společností patřící do skupiny IKEA Group, která podniká v oblasti nákupních center. Jejím posláním je stavět, rozvíjet a spravovat nákupní centra pro co nejširší okruh zákazníků. Činí tak ve spolupráci se svým kotevním nájemníkem, obchodními domy IKEA.  IKEA Centres nabízí příležitost pro vznik společenských míst budoucnosti, záleží ji na posilování vztahu s nájemníky a na rozšiřování nových maloobchodních řešení v mezinárodním měřítku. IKEA Centres vlastní a spravuje celkem 58 nákupních center a čtyři retail parky ve 14 zemích světa, konkrétně v Číně, Evropě (včetně severských zemí) a Rusku. To představuje celkem více než 3,2 milionů čtverečních metrů pronajímatelné plochy a přibližně 400 milionů návštěvníků ročně. Naše nákupní centra působí pod různými jmény. V Rusku pod názvem MEGA, v Číně LIVAT a v České a Slovenské republice jako Avion Shopping Park.

Společnost IKEA Centres Česká republika/Slovensko (investor, developer, provozovatel nákupních center Avion) a IKEA Česká republika/Slovensko (obchodní domy s nábytkem IKEA) jsou dvě samostatné společnosti s rozdílným předmětem podnikání.

O Diakonii Broumov

Posláním Diakonie Broumov je obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Diakonie Broumov přes 22 let poskytuje pomoc lidem v sociální nouzi. Transformací z občanského sdružení na sociální družstvo se žádná sociální aktivita nezrušila, ba naopak se snaží svoji činnost zdokonalovat a poskytovat pomoc stále v širším záběru. Od svého založení začala Diakonie Broumov uskutečňovat myšlenku sběru již nepotřebného ošacení, které by jinak skončilo jako odpad na skládkách. Má navázanou spolupráci s cca 2 500 městy a obcemi, školami, různými charitními organizacemi, církvemi, spolky i jednotlivci po celé ČR i na Slovensku k zajištění sběru použitého textilu. Tuto činnost rozšířila od roku 2012 umisťováním kontejnerů na použité šatstvo do měst a obcí. Diakonie Broumov má 180 zaměstnanců, z toho je cca 60 klientů, což jsou lidé z okraje společnosti. Provozuje 2 ubytovny pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Ročně poskytne cca 150 tun materiální pomoci jak v ČR, tak i v zahraničí. Ostatní materiál, který není upotřebitelný k materiální pomoci, přetřídí k dalšímu průmyslovému zpracování. Takto smysluplně využije 96% darovaného materiálu a jen 4% musí likvidovat na skládkách či spalovnách.

O Tomáš Bican

Tomáš Bican je přední český fotograf známý především pro svou černobílou tvorbu. V jeho cyklech je typickým rukopisem buď vysoká citlivost filmu, film středního formátu nebo panoramata. Z témat se věnuje architektuře, dokumentu, portrétům nebo výtvarné abstraktní fotografii. Tomáš má za sebou více než tři desítky samostatných i společných výstav. Vystavuje také v zahraničí. Je držitelem řady ocenění, včetně dvou cen Czech Press Photo.

 

Pro více informací kontaktujte:

Roman Pacvoň

Airside Communication

Telefon: +420 605 817 787

Email: roman@airside.cz