V TROJSKÉM ÚTULKU MĚSTSKÉ POLICIE HL.MĚSTA PRAHA OPĚT NADĚLOVALA DIAKONIE BROUMOV

Dnes proběhla v trojském útulku pro opuštěná zvířata, který spravuje městská policie, tradiční předvánoční nadílka. Diakonie Broumov,  zastoupená Zuzanou Keraghelovou, přivezla čtyřnohým obyvatelům několik stovek teplých dek, velké pytle krmení i něco málo laskomin. Charitativní akce, která se koná již po čtvrté, se zúčastnili také místostarosta MČ Praha 8 a vedoucí odboru životního prostředí MČ Praha 8. Každý dar je pro útulek velmi cenný. Děkujeme za pomoc a podporu.