VAŠE OHLASY NÁS TĚŠÍ

Městská část Praha 8 vydává měsíčník s názvem OSMIČKA, kde v únorovém čísle vyšel článek o charitativní akci, kterou Diakonie Broumov poskytla zvířecímu útulku v Troji (viz. přiložený článek).

 Velmi si ceníme reakce paní Evy z Prahy, která na tento článek a celkově na činnost Diakonie Broumov reagovala prostřednictvím níže přiloženého dopisu.

Vážení přátelé,

v únorovém čísle Osmičky na str. 5 mne zaujal a potěšil článek Podpora zvířecího útulku v Troji. Diakonie Broumov je první institucí u nás, která už v roce 1993 začala se sběrem nepotřebného šatstva a ostatních druhů textilu. O jejích záslužných aktivitách se může každý dočíst na internetových stránkách. Moc jí fandím, už proto, že z této oblasti Čech pocházím a vím, že svou činností prospívá nejen potřebným jednotlivcům, rodinám a organizacím, zejména těm, které poskytují humanitární pomoc, ale také proto, že umožňuje zaměstnat lidi, kteří by jinak těžko hledali práci. Po likvidaci textilního průmyslu na Náchodsku jde o oblast s malou pracovní příležitostí. Proto se obracím na obě paní radní, zmíněné ve vašem článku, zda by nebylo možno umístit v naších sídlištích  (Bohnice, Čimice, Kobylisy) nějaký sběrný kontejner právě pro Diakonii Broumov. Vím, že jsou zde kontejnery firmy Potex a většině občanů je asi jedno, koho podpoří, ale na seznamu kontejnerů pro Diakonii v Praze, má právě Praha 8 jen tři kontejnery (dva v Březiněvsi a třetí ve sběrném dvoře v Libni). A když tak hezky Diakonie podporuje zvířátka, je zde, podle mého názoru, důvod k zamyšlení.  

 S pozdravem a přáním všeho dobrého

 Eva Linková, Praha – Bohnice, Feřtekova 21  

 

Srdečně Vám děkujeme za podporu

 PhDr. Vítězslav Králík

předseda družstva