VÝJIMEČNÁ NÁVŠTĚVA V DIAKONII BROUMOV

Ve dnech 18.5.2017 a 19.5.2017 zavítali do našeho malebného města Broumov zástupci úřadů městských částí hlavního města Prahy a Pražských služeb, a.s., kde si prohlédli provoz a zázemí Diakonie Broumov, sociální družstvo.

Při příjezdu do Broumova nejdříve zavítali do naší organizace, kde se jich ujal ředitel výroby a obchodu Ing. Pavel Hendrichovský. Všichni mohli shlédnout provoz, a to dokonce i za samotného chodu – příjem materiálu, třídění, a skladování. Dále všichni navštívili azylovou ubytovnu pro naše klienty, prohlédli si pokoje, kuchyň,  sociální zařízení a počítačovou místnost, ve které se klienti učí počítačové gramotnosti. Svou prohlídku zakončili v jedné z našich prodejen, která se využívá i jako výdejní středisko materiální pomoci a zakoupili zde drobné dárky. Odpoledne byl připraven seminář o činnosti Diakonie v prevenci vzniku odpadů, kterou prezentovali právě vybraní zaměstnanci Diakonie Broumov.  Úvodního slova a zároveň zasvěcení do činnosti družstva a oblasti rozmisťování kontejnerů se ujala manažerka správy a PR paní Marie Suchánková.  Záměrem Diakonie je zapojit se do programu Ministerstva životního prostředí ČR ve snižování podílu komunálního odpadu jak v Praze, tak v dalších oblastech České republiky s vlastním projektem: Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, prostřednictvím rozšíření sběrné sítě kontejnerů. Proto byla nabídnuta všem zúčastněným spolupráce na tomto projektu v oblasti umisťování kontejnerů na použité šatstvo. Další aktivitou v rámci programu MŽ ČR  je budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Diakonie Broumov provozuje v Praze tři výdejní střediska – bazary, která mohou sloužit jako centra pro opětovné použití výrobků. V případě zájmu je možnost jejich rozšíření. Ing. Pavel Hendrichovský přednesl prezentaci o naší pomoci zemím třetího světa. Závěrem shrnul vydařený den návštěvy Diakonie Broumov: „Jsem rád, že jsme měli příležitost představit Diakonii Broumov a provést zástupce úřadů městských částí hlavního města Prahy celým jejím zázemím. Dále se semináře zúčastnili Bc. Simona Felkelová, ředitelka logistiky, finanční manažerka Růžena Špačková, referent správy a PR Monika Špačková. Po přednášce ze strany Diakonie si přítomní prohlédli 12 poutavých příběhů našich klientů, které byly připraveny i s fotografiemi na velkoplošných panelech. Po zakončení oficialit následovala volná diskuse, která se nesla ve velmi přátelském duchu.