VÝZVA

Milí spoluobčané a přátelé,

Diakonie Broumov, sociální družstvo, se na Vás obrací s výzvou.

Sbírejte i o prázdninách, využijte k tomu naše sběrné pískově žluté kontejnery!

Po celý rok sbíráme použité šatstvo, organizujeme sbírky šatstva od občanů a současně uskutečňujeme řadu sociálních projektů – materiální pomoc sociálně slabým rodinám, jednotlivcům i organizacím, provozujeme azylovou ubytovnu, nabízíme pracovní místa pro osoby těžce umístitelné na trhu práce, a další.

Nyní však nastává období prázdnin a dovolených, pro sběr šatstva nejméně příznivá doba. Proto Vás prosíme a vyzýváme , darujte pro Vás již nevyužité oblečení do našich kontejnerů také o prázdninách, abychom mohli i nyní pokrýt veškeré požadavky na pomoc potřebným!