Městská policie hl. m. Prahy Útulek pro opuštěná zvířata

Vážený pane,  Ing. Pavel Hendrichovský, MBA
dovolte mi poděkovat za Městskou policii hl.m. Prahy provozující Útulek pro opuštěná zvířata na adrese V Zámcích 56, Praha 8.
Velice si vážím, že pravidelně přispíváte každoročně sponzorskými dary v podobě dek pro zvířata ve prospěch opuštěných zvířat.
Jsem velice rád, že Vám mohu při této příležitosti za tento skutečně mimořádnný projev velkorysosti opravdu ze srdce poděkovat.

S pozdravem

Bc. Václav Steinbauer, DiS.

vedoucí útulku

Napsali o nás: Poděkování od mateřské školy z Chrudimi

Vážený pane Ing. Hendrichovský, MBA,

tímto bych Vám ráda jménem mým i celé naší mateřské školy chtěla velmi poděkovat za poskytnutí finančního daru, Vaší štědrosti si velmi vážíme. Dále bych touto cestou chtěla poděkovat za poskytnutí věcného daru Vám i celé Diakonii. Hračky udělaly našim dětem ohromnou radost. Můj dík patří též paní Březinové za ochotu, příjemné jednání a bezvadnou spolupráci. Jsme rádi, že i v této zvláštní a poněkud temné době, se stále ještě naleznou lidé, kteří rádi pomohou. Naše poděkování zasílám též v odkaze na webové stránky naší MŠ:

Přejeme Vám krásné Vánoční svátky!


Mgr. Linda Bačinová

Okaz na: Poděkování od mateřské školy z Chrudimi