Nabízíme pomoc obětem živelné pohromy

Diakonie Broumov nabízí materiální pomoc obcím, které byly zasaženy živelnou pohromou.

Poskytneme přikrývky, polštáře, lůžkoviny, oděvy, obuv.

Kontaktujte nás telefonicky, ať se k vám pomoc dostane co nejdříve.

Telefon: +420 491 524 342

Mimořádná sbírka v Jihlavě 31.7.2021

Vážení občané města Jihlavy a okolí.

Diakonie Broumov pořádá MIMOŘÁDNOU SBÍRKU do vagónu v Jihlavě z důvodu nedostatku materiálu.
Akce bude opět probíhat na nádraží Jihlava město – kolej u Ferony.
Dne 31.7.2021 9,00 – 17,00 hodin
Předem velice děkujeme nejen za materiální dary, ale i za případný příspěvek na přepravu vagónu.

Za Diakonii Broumov, sociání družstvo
Zuzana Keraghelová – dispečerka dopravy

Poděkování Jihlavákům

Vážení občané města Jihlavy.

Dovolte nám vyjádřit upřímný a srdečný dík všem, kteří materiálně a finančně podpořili naši činnost na akci, která proběhla 27.3.2021 na městském nádraží v Jihlavě. Opět se shromáždilo 17 tun materiálu.
Vše, co jste Diakonii Broumov darovali, se dostane do rukou sociálně potřebných lidí, ale i celých rodin. Finanční prostředky byly použity na přepravu vagónem.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se na další setkání s Vámi, které proběhne v listopadu. Bližší termín bude včas zveřejněn.

Za Diakonii Broumov, sociání družstvo
Zuzana Keraghelová – dispečerka dopravy

Ocenění Český Goodwill pro Diakonii Broumov, sociální družstvo

Velice nás potěšilo, že jsme byli nominováni do Českého Goodwillu 2020. To, že jsme se umístili v kategorii PARTNER na 2. místě a celkově pak v TOP 10 na 4. místě, nás velice zavazuje. Byl to nádherný zážitek a organizátoři Českého Googwillu dokázali v pandemické době uspořádat za přísných hygienických podmínek skvělou akci. Za to jim patří velký obdiv a dík. Ukázali nám v čele s Ing. Lenkou Hlavatou, že slovo „nejde“ neexistuje… Otevřeli nám nové možnosti.

To nás povzbudilo ještě více. Jsme moc rádi za cenu, kterou jsme dostali a je pro nás velký závazek udržet dobré jmého Diakonie Broumov, sociálního družstva a hlavně šířit dobré jmého Českého Goodwilu – firmového Oskara, ocenění firem kterých si lidé váží.

Hlavně bych chtěl poděkovat všem zástupcům měst a obcí, kteří nás podrželi a drží nad vodou v době pandemie. Podpořili nás finančně, abychom mohli i nadále provozovat prospěšnou službu recyklace textilu a podporu našich sociálně znevýhodněných klientů, které zaměstnáváme. Dále obchodním partnerům, našim úžasným zaměstnancům a hlavně našim rodinám… Děkujeme.

DIAKONIE BROUMOV OPĚT POŘÁDÁ AKCI NA MĚSTSKÉM NÁDRAŽÍ JIHLAVA

Akce se koná v sobotu 27.3.2021 od 9,00 – 17,00 hodin. Tak jako vždy můžete darovat nejen textil, ale i věci do domácnosti.

Vagón bude přistaven na nádraží Jihlava – město v lokalitě u Ferony. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech: +420 224 316 800, +420 224 317 203.

PŘIVÍTÁME JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK NA PŘEPRAVU VAGÓNU, který můžete odevzdat opět na místě a nebo zaslat na účet naší finanční sbírky, který naleznete ZDE>>>

Všem dárců předem srdečně děkujeme za pomoc, které si skutečně vážíme!!

POMOZTE ZLEPŠIT PRACOVNÍ PODMÍNKY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V NOVĚ VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, modernizaci třídícího provozu (např. zakoupením vysokozdvižného a ručně vedeného vozíku, zakoupením třídící linky, rekonstrukcí sociálního zařízení zaměstnanců), dále na oblast PR – propagace sběru použitého šatstva jako prevence vzniku odpadů. Před 28 lety jsme začali jako první v republice s myšlenkou dalšího využití obnošeného šatstva pro potřebné občany a v této činnosti pokračujeme dodnes. Svážíme textil z celé České republiky a předáváme materiální pomoc potřebným. Vše je v našem družstvu, i přes dnešní vyspělou techniku, ruční práce – naložit, přivézt, vyložit, roztřídit, zabalit a expedovat. Největší podíl na ruční práci mají naše ženy, kdy každé z nich projdou denně rukama až dvě tuny oblečení. Kousek po kousku musí darované šatstvo prohlédnout a uložit podle budoucího určení.

 Rádi bychom proto našim zaměstnancům, kterých máme cca 115, modernizací provozu ulehčili práci a přispěli tak k příjemnějšímu pracovnímu prostředí. Prozatím na to sami nemáme finanční prostředky, veškerá naše veřejně prospěšná činnost přináší vysoké nároky na financování.

Můžete-li, přispějte na náš sbírkový účet, jehož číslo je: 30015-1302698349/0800

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Děkujeme za Vaši pomoc.