POMOZTE ZLEPŠIT PRACOVNÍ PODMÍNKY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V NOVĚ VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, modernizaci třídícího provozu (např. zakoupením vysokozdvižného a ručně vedeného vozíku, zakoupením třídící linky, rekonstrukcí sociálního zařízení zaměstnanců), dále na oblast PR – propagace sběru použitého šatstva jako prevence vzniku odpadů. Před 28 lety jsme začali jako první v republice s myšlenkou dalšího využití obnošeného šatstva pro potřebné občany a v této činnosti pokračujeme dodnes. Svážíme textil z celé České republiky a předáváme materiální pomoc potřebným. Vše je v našem družstvu, i přes dnešní vyspělou techniku, ruční práce – naložit, přivézt, vyložit, roztřídit, zabalit a expedovat. Největší podíl na ruční práci mají naše ženy, kdy každé z nich projdou denně rukama až dvě tuny oblečení. Kousek po kousku musí darované šatstvo prohlédnout a uložit podle budoucího určení.

 Rádi bychom proto našim zaměstnancům, kterých máme cca 115, modernizací provozu ulehčili práci a přispěli tak k příjemnějšímu pracovnímu prostředí. Prozatím na to sami nemáme finanční prostředky, veškerá naše veřejně prospěšná činnost přináší vysoké nároky na financování.

Můžete-li, přispějte na náš sbírkový účet, jehož číslo je: 30015-1302698349/0800

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Děkujeme za Vaši pomoc.

JIHLAVA – NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM (ČESKÁ TELEVIZE)

Diakonie Broumov uspořádala v sobotu 14.11.2020 od 9:00 – 17:00 hodin v Jihlavě na nádraží akci „Nepotřebné věci potřebným“. Letos – stejně jako v minulých letech – byla akce velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!!
Podívejte se také na reportáž České televize: https://www.ceskatelevize.cz/…/801849-vagon-na-sbirku…

 

DIAKONIE BROUMOV PROSÍ O POMOC!!!

Vážení přátelé,
z důvodu aktuálního nařízení vlády, jsme byli opět nuceni uzavřít obchody a výdejní střediska, čímž jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, který využijeme k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek. Tím pomůžete společně s námi sociálně slabým občanům i celým rodinám.
Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu: 50016-1302698349/0800.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.
Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné zdraví.

DOPIS STAROSTŮM MĚST A OBCÍ

Broumov 22.10.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 z důvodu aktuálního nařízení vlády, které opět výrazně omezuje naši činnost, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Bezmoc, kterou nyní cítíme, jsme schopni zvládnout pouze s Vaší podporou. Uzavřením našich obchodů a výdejních středisek jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. V době, kdy jsme se postupně začali vzpamatovávat z finančních ztrát, které jsme utrpěli v první vlně epidemie, došlo k dalším mimořádným opatřením.

 Abychom mohli i nadále fungovat bez větších omezení a svážet textilní materiál, po vytřídění ho poskytnout sociálně slabým občanům, ale i celým rodinám, potřebujeme k tomu nemalé finanční částky k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek.

Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, kterým nám nyní můžete pomoci překlenout složitou situaci.

Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu:  50016-1302698349/0800

V případě, že nechcete jít cestou veřejné sbírky, nabízíme možnost fakturace Vámi stanovené částky.

Předem Vám co nejsrdečněji děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.

Přejeme Vám i Vašim občanům v těchto náročných dnech pevné zdraví.

S úctou a respektem

Ing. Pavel Hendrichovský, MBA                 

předseda sociálního družstva