POMOZTE ZLEPŠIT PRACOVNÍ PODMÍNKY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ V NOVĚ VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

DIAKONIE BROUMOV, SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU

Získané finanční prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, modernizaci třídícího provozu (např. zakoupením vysokozdvižného a ručně vedeného vozíku, zakoupením třídící linky, rekonstrukcí sociálního zařízení zaměstnanců), dále na oblast PR – propagace sběru použitého šatstva jako prevence vzniku odpadů. Před 28 lety jsme začali jako první v republice s myšlenkou dalšího využití obnošeného šatstva pro potřebné občany a v této činnosti pokračujeme dodnes. Svážíme textil z celé České republiky a předáváme materiální pomoc potřebným. Vše je v našem družstvu, i přes dnešní vyspělou techniku, ruční práce – naložit, přivézt, vyložit, roztřídit, zabalit a expedovat. Největší podíl na ruční práci mají naše ženy, kdy každé z nich projdou denně rukama až dvě tuny oblečení. Kousek po kousku musí darované šatstvo prohlédnout a uložit podle budoucího určení.

 Rádi bychom proto našim zaměstnancům, kterých máme cca 115, modernizací provozu ulehčili práci a přispěli tak k příjemnějšímu pracovnímu prostředí. Prozatím na to sami nemáme finanční prostředky, veškerá naše veřejně prospěšná činnost přináší vysoké nároky na financování.

Můžete-li, přispějte na náš sbírkový účet, jehož číslo je: 30015-1302698349/0800

Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek.

Děkujeme za Vaši pomoc.

NAŠI VEŘEJNOU SBÍRKU A ČINNOST PODPOŘILI FORMOU VEŘEJNOPRÁVNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Subjekt

Město Vimperk

Ostrava – Krásné pole

Nedašov

Městys Křivoklad

Město Kroměříž

Obecní úřad Příkosice

Obecní úřad Pasohlávky

Obec Tupesy

Obec Uhlířská Lhota

Obec Chocerady

Špindlerův Mlýn

Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Martinov

Obec Čerčany, okres Benešov

Obec Horní Bezděkov

Obec Plchov, Třebíz

Obec Vlčková, Kašava

Město Chropyně
Městys Čechtice
Částka

20. 000 Kč

3. 000 Kč

1. 000 Kč

3. 000 Kč

2. 000 Kč

2. 000 Kč

5. 000 Kč

5. 000 Kč

2. 000 Kč

5. 000 Kč

3. 000 Kč

5. 000 Kč

5. 000 Kč

5. 000 Kč

2. 000 Kč

1. 000 Kč

3. 000 Kč
3. 000 Kč

JIHLAVA – NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM (ČESKÁ TELEVIZE)

Diakonie Broumov uspořádala v sobotu 14.11.2020 od 9:00 – 17:00 hodin v Jihlavě na nádraží akci „Nepotřebné věci potřebným“. Letos – stejně jako v minulých letech – byla akce velice úspěšná. Děkujeme všem dárcům za jejich podporu a pomoc!!!
Podívejte se také na reportáž České televize: https://www.ceskatelevize.cz/…/801849-vagon-na-sbirku…

 

DIAKONIE BROUMOV PROSÍ O POMOC!!!

Vážení přátelé,
z důvodu aktuálního nařízení vlády, jsme byli opět nuceni uzavřít obchody a výdejní střediska, čímž jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, který využijeme k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek. Tím pomůžete společně s námi sociálně slabým občanům i celým rodinám.
Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu: 50016-1302698349/0800.
Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.
Přejeme Vám v těchto náročných dnech pevné zdraví.

DOPIS STAROSTŮM MĚST A OBCÍ

Broumov 22.10.2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

 z důvodu aktuálního nařízení vlády, které opět výrazně omezuje naši činnost, se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. Bezmoc, kterou nyní cítíme, jsme schopni zvládnout pouze s Vaší podporou. Uzavřením našich obchodů a výdejních středisek jsme se ocitli ve stejné situaci jako na jaře. Již nyní víme, že následky budou velmi vážné. V době, kdy jsme se postupně začali vzpamatovávat z finančních ztrát, které jsme utrpěli v první vlně epidemie, došlo k dalším mimořádným opatřením.

 Abychom mohli i nadále fungovat bez větších omezení a svážet textilní materiál, po vytřídění ho poskytnout sociálně slabým občanům, ale i celým rodinám, potřebujeme k tomu nemalé finanční částky k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek.

Tímto si Vás dovolujeme poprosit o jakýkoliv finanční dar, kterým nám nyní můžete pomoci překlenout složitou situaci.

Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu:  50016-1302698349/0800

V případě, že nechcete jít cestou veřejné sbírky, nabízíme možnost fakturace Vámi stanovené částky.

Předem Vám co nejsrdečněji děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.

Přejeme Vám i Vašim občanům v těchto náročných dnech pevné zdraví.

S úctou a respektem

Ing. Pavel Hendrichovský, MBA                 

předseda sociálního družstva